НАЧАЛО : УСЛУГИ : ПРОЕКТИ : ЗА НАС : КОНТАКТ 

BG : EN

sidea sidea

 

Архитектурно ателие СИДЕЯ изработва инвестиционни проекти за широк спектър от обекти:

  • Жилищни сгради
  • Обществени сгради
  • Промишлени сгради
  • Устройствени планове
  • Интериор и дизайн
  • 3D визуализации

Предлагаме и консултантски услуги, като се започне с предпроектни проучвания, анализ на намеренията и изискванията на клиента, нормативната уредба, съставяне на задание за проектиране. В зависимост от случая работата може да продължи с подробен устройствен план, идеен проект, фотореалистични визуализации, технически и/или работен проект - детайли, спесификации, количествени сметки.

Работим в тясно сътрудничество със специалисти по всички инженерни части, необходими за одобряване на инвестиционните проекти - строителни конструкции, водоснабдяване и канализация, електрическа, геодезия, геология, топлотехническа ефективност, отопление, вентилация и климатизация и др.

За по-бързо и качествено изработване на проектите използваме последните версии на лицензиран софтуер от водещата компания Autodesk - Revit Architecture и AutoCAD.

 

 


 

© 2006-2009 СИДЕЯ ЕООД - v 0.3