АРХИТЕКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ

ПРОЕКТИРАМЕ ВАШИТЕ ИДЕИ ЗА СГРАДИ

УСЛУГИ

КОМПЛЕКСНО ПРОЕКТИРАНЕ НА СГРАДИ

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Имаме богат опит в проектирането на еднофамилни къщи, вилни сгради, многофамилни жилищни и смесени сгради, ваканционни обекти и комплекси. Стремим се към изчистен и съвременен архитектурен образ, но винаги се съобразяваме с предпочитанията на клиентите за визията на средата, която те ще обитават.

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

Изработваме инвестиционни проекти за широк спектър от обществени обекти - административни, бизнес, търговски сгради, за обществено хранене, хотели, сгради в областта на образованието, социални услуги, здравеопазване, спорт, култура и обществени обекти със специфично предназначение.

ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ

Проектираме различни видове производствени, складови, аграрни сгради и комплекси. Имаме реализации в областта на хранително-вкусовата промишленост, животновъдни ферми, хладилни и складови бази, цехове за дървообработване и металообработване, автосервизи и други.

УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

Изготвяме всички видове подробни устройствени планове (ПУП) заедно с екип от инженери - планове за регулация и застрояване (ПРЗ, ПР, ПУР, ПЗ) с необходимите план-схеми и работни устройствени планове (РУП). Осъществяваме връзка със съответните специалисти за проектиране на улични ВиК, Ел проводи и парцеларни планове (ПП).

КОНСУЛТАЦИИ И ДИЗАЙНЕРСКИ УСЛУГИ

Предлагаме консултантски услуги, започвайки с предпроектни проучвания, анализ на намеренията и изискванията на клиента, нормативната уредба, съставяне на задание за проектиране. В зависимост от случая продължаваме с подробен устройствен план, идеен проект, 3D визуализации, технически и/или работен проект - детайли, спецификации, количествени сметки. По желание съдействаме за фотореалистични визуализации и интериорен дизайн.

ИНЖЕНЕРНИ СПЕЦИАЛНОСТИ

Работим в тясно сътрудничество с екипи от специалисти по всички необходими инженерни части - строителни конструкции, електрическа, водоснабдяване и канализация, отопление, вентилация и климатизация, енергийна ефективност и доклад за оценка, геодезия, геология, ландшафтна архитектура, пътна, машинно-технологична, газови инсталации, пожарна безопасност, план за безопасност и здраве, план за управление на строителните отпадъци.

ПРОЕКТИ

ЧАСТ ОТ НАШИТЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ИДЕИ

p_mcph
Търговски и бизнес център
гр. Стара Загора | 2009 г.
p_vals
Административна сграда и склад
земл. с. Хрищени | общ. Стара Загора | 2008 г.
h_alsd
Еднофамилна жилищна сграда с гаражи и барбекю
с. Старозагорски бани | общ. Стара Загора | 2019 г.
p_pgkn
ПГКНМА - Реконструкция, общежитие, столова, зала
гр. Стара Загора | 2020 г.
r_pred
Многофамилна жилищна сграда
гр. Стара Загора | 2012 г.
r_nzdz
Многофамилна жилищна сграда с ОСД и гаражи
гр. Нова Загора | 2013 г.
p_hotp
Хотел
гр. Стара Загора | 2010 г.
p_kv1k
Конкурс - ОПР за обществена сграда
гр. Стара Загора | 2019 г.
r_3chs
Многофамилна жилищна сграда с ОСД и гаражи
гр. Стара Загора | 2008 г.
r_stiv
Многофамилна жилищна сграда с ОСД и гаражи
гр. Стара Загора | 2019 г.
r_est1
Многофамилна жилищна сграда с ОСД и гаражи
гр. Стара Загора | 2008 г.
r_est2
Многофамилна жилищна сграда с ОСД и гаражи
гр. Стара Загора | 2011 г.
p_dysl
Детска ясла №2 - Преустройство на ЦУТНТ
гр. Стара Загора | 2013 г.
p_cnst
Център за настаняване от семеен тип
гр. Стара Загора | 2012 г.
h_swef
Еднофамилна жилищна сграда с гаражи
с. Старозагорски бани | общ. Стара Загора | 2014 г.
h_rkvl
Редови еднофамилни жилищни сгради с гаражи
гр. Стара Загора | 2011 г.
i_almi
Склад за търговия на едро и офис
гр. Стара Загора | 2013 г.
h_sarn
Еднофамилна жилищна сграда с гараж
с. Сърнево | общ. Раднево | 2012 г.

ЗА НАС

ОБРАЗОВАНИЕ | ОПИТ | ПРАКТИКА

"Сидея" ЕООД

"Сидея" ЕООД е основано през 2005 г. от арх. Сияна Янчева с предмет на дейност - архитектурно проектиране.
Основната ни цел като проектанти е да създадем комфортна и функционална архитектурна среда.
В зависимост от изискванията на клиентите, се стараем сградите да бъдат икономични при строителството и експлоатацията. При всяка възможност търсим естетична и съвременна архитектурна визия.

арх. Сияна Янчева

Член на Камарата на архитектите в България, с пълна проектантска правоспособност - регистрационен № 01983. Член на Съюза на архитектите в България и Научно-технически съюз - Стара Загора.

 • 2005 - до сега - архитект в "Сидея" ЕООД
 • 2003 - 2005 - проектантски стаж като архитект
 • 1997 - 2003 - УАСГ, София; първенец на випуска
 • 1992 - 1997 - ГПЧЕ "Ромен Ролан", Стара Загора; първенец на випуска

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА:

 • Имаме над 18 години опит в проектирането,
  повече от 630 одобрени проекти и над 480 реализирани обекти
 • Спечелили сме 2 архитектурни конкурса,
  1 второ място и 3 грамоти - самостоятелно и в екип
 • Използваме последните версии на водещия BIM софтуер Autodesk Revit
  за по-бързо и качествено изработване на проектите

КОНТАКТИ

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ОФЕРТИ

Обадете се:

089 888 53 67
siyancheva (at) architect (dot) bg

Посетете ни:

6000 | гр. Стара Загора | ул. "Майор Кавалджиев" № 133 - 135 | ет. 2 | офис № 6

Моля, запазете предварително час за среща по телефон!